cast

CONTACTA

Direcció creativa // Monitoring // UCLG (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos)

Publicació que explica els principis bàsics del Community-Based Monitoring (CBM), la forma de supervisió pública, impulsada per les necessitats d'una comunitat, amb l'objectiu d'augmentar la responsabilitat i la qualitat dels serveis socials o la de contribuir a l'auto-gestió dels recursos ecològics propis.

© 2015